Corona blijft zorginnovatie voorlopig beïnvloeden en uitstel voor de MDR Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief
2 juni 2020COVID-19: wegwijzers, subsidies en overheidssteun
De coronacrisis (COVID-19) blijkt een langdurige uitdaging te blijven vormen. Gelukkig helpen nieuwe initiatieven, regels en ondersteuning zorgvernieuwers om doeltreffende acties op te starten.
Om het overzicht te bewaren hebben we de diverse thema's nog eens op een rijtje gezet:
> Vragen van zorginstellingen en ondernemers rond COVID-19
> Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ geopend binnen COVID-19 Programma
> COVID-19: overheidssteun voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers
> Wegwijzer AI en Corona: kennis voor zorginnovators

Implementatie- en opschalingscoaches helpen bij 1,5 meter samenleving
Zorgorganisaties reageren vaak met innovaties op de coronacrisis. Het is duidelijk dat zorg op afstand in de anderhalvemeter-maatschappij een grote rol zal spelen. Om de implementatie van jouw zorginnovatie te ondersteunen, kun je een beroep doen op Zorg voor innoveren voor financiering. Een subsidie stelt je dan in staat een implementatiecoach in te huren. Deze begeleidt je om van jouw innovatie voor nu én na corona een succesvolle toepassing te maken.
Bekijk of deze regeling iets voor jouw organisatie is
Twitter LinkedIn

Ander nieuwsMarente biedt hoogstpersoonlijke zorg ook op afstand
Zorginstelling Marente biedt al meer dan 100 jaar professionele zorgverlening voor inwoners van de Rijn-, Duin- en Bollenstreek. Van thuiszorg tot verpleging in een aantal verzorgingshuizen en van revalidatie tot ondersteuning bij dementie. Ondanks die heel persoonlijke vorm van zorg heeft juist deze instelling het gebruik van beeldzorg omarmd. In de huidige Coronacrisis speelt zorg op afstand een belangrijker rol dan ooit. Het verhaal van hoe Marente beeldzorg introduceerde, levert tips op voor iedereen die deze technologie ook wil gaan toepassen.
Lees verder
Twitter LinkedIn
 
Ingang Medical Device Regulation een jaar uitgesteld


Twitter LinkedIn
Een nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen (MDR) zou op 26 mei 2020 ingaan. Op voorstel van de Europese Commissie gaat de verordening daarom nu een jaar later in, op 26 mei 2021. Het uitstel geeft alle betrokken partijen internationaal de noodzakelijke ruimte zich te richten op het bestrijden van de coronacrisis.
Naar het artikel
 
 
Nieuwe tools voor Budget Impact Analyse (BIA)
ZonMw heeft een Budget Impact Analyse (BIA) leidraad en rekentool laten ontwikkelen om de drempel voor routinegebruik te verlagen. De hulpmiddelen zijn bedoeld voor onderzoekers, maar ook voor gebruikers als zorgprofessionals, budgethouders, overheden en zorgverzekeraars.
Lees verder
Twitter LinkedIn
 
Wat vind je van deze mail?
 
Zorg voor innoveren
Contactformulier
www.zorgvoorinnoveren.nl
zorgvoorinnoveren@zonmw.nl
070 349 5004
Aanmelden
Afmelden
Volg ons:
Twitter   Youtube   Linkedin